Jsme exkluzivním prodejcem značek True Beadz, Mama Beads, Bella Fascini i distributorem značek X Jewellery, Elfbeads a Elfpetite v České republice

Symboly moře - Symbols of the Sea

Symboly moře
Den moře..
Pozorování a poslouchání vln vás uvede do stavu uvolnění.

Moře má pozitivní účinky na vaše tělo.
Při nich můžete na pláži zažít klid a štěstí.

Zvuk vln vyvolává ochranu a bezpečí, protože simuluje to, co lze vnímat v děloze.
Pohled na moře stimuluje oblast mozku odpovědnou za emoce a introspekci.

Vyživuje vaši sebedůvěru. Aktivace této oblasti mozku vyvolává pocity štěstí a klidu.
Obklopte se symboly moře! ♥

 

Symbols of the Sea
Seas the Day
Watching and listening to the waves puts you in a state of relaxation. The sea has positive effects on your body.
You could experience peace and happiness when they are at the beach. The sound of the waves evokes
protection and safety as it simulates what can be perceived in the womb.
The view of the sea stimulates the area of the brain responsible for emotions and introspection. It nurtures
your confidence. The activation of this brain area generates feelings of happiness and tranquillity.
Surround yourself with symbols of the sea! ♥

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...