Jsme exkluzivním prodejcem značek True Beadz, Mama Beads, Bella Fascini i distributorem značek X Jewellery, Elfbeads a Elfpetite v České republice

Píseň jara - SOUNDS OF SPRING

Zvuky jara, píseň jara.
Kde kvetou květiny, tam kvete i naděje.

Už jste se "naspali" a probouzíte se po tom dlouhém zimním spánku?
Krokusy zvědavě vystrkují hlavu ze země. Ptáci začínají hledat hnízda. Jaro se
blíží se!
Jaro znamená probuzení, lehkost, květ a růst.
Když přijde jaro, je čas, aby naše nové nápady vyklíčily, vyšly a daly se do pohybu, máme pro letošek "čistý stůl".
Energie je mladá a svěží a zaměřená navenek. Jaro je zkrátka čas začít něco nového a uskutečňovat plány vytvořené ve vaší hlavě.
Ptáci a žáby říkají nahlas a jasně, že se roční období mění.
Užijte si píseň jara!

 

Sounds of Spring
Where flowers bloom, so does hope.

Have you already "fallen asleep" and are waking up after that long hibernation?
The crocuses poke their heads out of the ground curiously. The birds start looking for a nest. It's spring
forthcoming!
Spring means awakening, lightness, flower and growth.
When spring comes, it's time for our new ideas to germinate, come out, and get moving, starting
net account.
The energy is young and fresh and focused on the outside. Spring is simply the time to start something new
and carry out the plans created in your head.
Birds and frogs say out loud and clear that the seasons are changing.
Enjoy the sounds of spring!

 

Záznamy nebyly nalezeny...