Jsme exkluzivním prodejcem značek True Beadz, Mama Beads, Bella Fascini i distributorem značek X Jewellery, Elfbeads a Elfpetite v České republice

Hope

Doufáme, že jste stále v bezpečí před virem a dokážete udržovat co nejběžnější život. Je samozřejmé, že jsme všichni měli těžký rok. Na osobní úrovni, obchodní a jako přátelé. Jelikož nepracujeme v politice ani v lékařské oblasti, zaměřujeme se na věci, které dokážeme, a to je výroba těch nejlepších korálků, při zachování bezpečí nás i všech ostatních. Protože také oslavujeme naše 7. výročí, budeme mít několik obchodů, včetně Deal of the Year. Tímto způsobem se snažíme zaměřit naši i vaši pozornost na něco pozitivního, takže budeme mít větší povzbuzení k udržení NADĚJE. ♥

Naděje, nová kolekce Elfbeads. 

 

We hope you are still safe from the virus and able to keep life as normal as possible. It goes without saying that we all have had a rough year. On a personal level, business-wise, and as a species. Since we are not in politics or the medical field, we focus on the things we can do, and that is making the best beads and doing the best deals while keeping ourselves and everyone else safe. Because we are also celebrating our 7th anniversary, we will have multiple deals, including the Deal Of The Year. This way, we will focus our attention on something positive, so we will have more encouragement to keep HOPE.

 

Záznamy nebyly nalezeny...