Jsme exkluzivním prodejcem značek True Beadz, Mama Beads, Bella Fascini i distributorem značek X Jewellery, Elfbeads a Elfpetite v České republice

Drak v Tobě - YOUR INNER DRAGON

Hrdinové podnikají cesty, konfrontují draky a objevují poklad svého pravého já.
Objevte draka v sobě! Jaké jsou vaše nejhlubší touhy a jak toho můžete dosáhnout na své sny? 
Dračí magická energie je neomezená, čistá, vášnivá a ohnivá. Pomůže vám najít ten váš oheň.
Draci jsou strážci, kteří na vás láskyplně dohlížejí a mohou vás léčit. Staré bolístky z tvé minulosti lze vyřešit. Pokud do vašeho života vstoupil drak, máte po svém boku posla rovnováhy a magie. Mocný totem, duchovní průvodce. Vnímejte sílu a energii svého vnitřního draka. Objevte své neomezené možnosti a splňte si své sny!

Heroes take journeys, confront dragons, and discover the treasure of their true selves.
Discover the dragon within yourself! What are your deepest desires, and how can you achieve your
dreams? The dragon's magical energy is limitless, pure, passionate and fiery. It helps you find your own
fire. The dragons are guardians who lovingly watch over you and can heal you. Old hurts from your past
can be resolved.
If a dragon has come into your life, you have a messenger of balance and magic by your side. A powerful
totem, a spiritual guide.
Feel the power and energy of your inner dragon.
Discover your unlimited possibilities and manifest your dreams!
 

Záznamy nebyly nalezeny...