Jsme exkluzivním prodejcem značek True Beadz, Mama Beads, Bella Fascini i distributorem značek X Jewellery, Elfbeads a Elfpetite v České republice

Sedm hříchů, sedm zlozvyků, sedm zajímavých kousků OHM

Sedm smrtelných hříchů, sedm zlozvyků, které přímo vyvolávají VŠECHNY ostatní hříchy. Jsou klasifikovány jako smrtelné, protože tyto hříchy jsou nadměrným užíváním a i zneužíváním, přirozených lidských potřeb a vášní. O sedmi smrtelných hříších bylo v průběhu dějin sepsán mnoho pojednání, například  Dantovo Inferno, kde hříšníci jsou seskupeni a potrestáni v Očistci podle jejich hříchy. I dnes, kněží a kazatelé zmiňují hříchy ve svých kázáních, a nabádají věřící ke střídmosti a pokoře. OHM přichází s velmi zajímavým, zábavným a možná, pro někoho i šokujícím, pojetím právě těchto sedmi hříchů.

 

Žravost- Obžerství

https://www.storyinthebead.cz/zari-ohm/zravost-gluttony/

 Tento hřích je obvykle přičítán příliš velké lásce k jídlu.  Korálek OHM Obžerství má velká otevřená ústa, dychtivě hltající i velké a převislé břicho. Svatý Tomáš Akvinský napsal, že existuje mnoho forem obžerství: jíst příliš nákladně, jíst příliš často, jíst příliš mnoho, když ostatní mají příliš málo. Jídlo by mělo být příjemné a jeho přípravu lze považovat za umění. Jezte, aby jste žili, nežijte, aby jste jedli... 

 stažený soubor (2)_1

Lenost

https://www.storyinthebead.cz/zari-ohm/lenost-sloth/

Na rozdíl od ostatních smrtelných hříchů, kdy jsou páchány nemorální činy- je lenost je hřích z opomenutí povinností. Lenost začíná s izolací a uzavřeností před světem a může vést k nedostatku péče o sebe sama. Lenost se projevuje apatií a lhostejností, nicneděláním, nedochvilností, nudou, a dokonce i smutkem. OHM Lenost je ospalá s nepoužívaným a rozteklým tělem. 

 stažený soubor (15)

Chtíč

https://www.storyinthebead.cz/zari-ohm/chtic-lust/

Dalším z hříchů je Chtíč, a to především proto, že hříšníka pohlcuje intenzivní sexuální touha. Zdravá touha po kontaktu a intimitě se může stát obsedantní touhou po smyslném těle, hladem po teple v deliriu vášní, nutkavé touze po druhé osobě, jejím těle a zejména po některých jeho částech. Pamatujte si, že Chtíč, je hřích přebytku přirozené touhy.
stažený soubor (8)
 
Zloba- Hněv
 
 
Hněv je nekontrolovaný pocit vzteku, nebo dokonce nenávist. Hněv může vytvořit hádky a spory, které vydrží staletí, dlouho poté, co původní špatné je zapomenuto. Humorista Will Rogers jednou řekl: "Lidé, kteří létají ve vzteku, mají vždy špatné přistání". Snad nejvíce smrtící formou hněvu je pocit křivdy, která se změní v násilnou pomstu. Korálek Hněv OHM zuří ze všech stran, horké plameny, hroty, ostré zuby, zlobou planoucí oči, třese se vzteky jako zuřivé rohaté zvíře...jestli bude zuřit ještě chvilku seskočí z vašeho náramku a pak se budou dít věci... 
stažený soubor (6)_1
 
Závist
Škodlivá závist je podobná žárlivosti. Obě cítí nespokojenost vůči povaze, postavení, schopnostem nebo odměně někoho jiného, ale závist také touží získat to, co druzí umí a po čem touží. Dante popsal závist jako "touhu připravit ostatní o jejich." Tomáš Akvinský napsal, že závist je jedovatá radost z cizího neštěstí a smutek z prosperitu druhých. Závist OHM je zamotaný do smyček a syčení jedovaté zmije Závisti. Neklidné, vyhledávající a chamtivé oko hladově pohlíží na ostatní lidi jejich krásu, talent, oblečení, vztahy i bohatství, a chce je o vše připravit.
stažený soubor (27)_1
 
Pýcha
https://www.storyinthebead.cz/zari-ohm/pycha-pride/

Pýcha je považována za nejsmrtelnější ze všech 7 smrtelných hříchů. CS Lewis píše: „Hněv, chamtivost, opilství a vše,
co je ve srovnání s pýchou pouhým bleším kousnutím - díky pýše se ďábel stal ďáblem - hrdost vede ke všem ostatním zlozvykům.
Benjamin Franklin napsal: „V životě, možná není žádná z našich vášní, které by bylo tak těžké podmanit jako hrdost.
I kdybych si mohl představit, že jsem to úplně překonal, asi bych měl být pyšný na svou pokoru.
Korálek Pýcha se pyšní pýchou. Na jedné straně je žena v jejím novém sexy účesu, našpulené rty, umělé řasy a designové náušnice.
Na druhé straně muž cvičící v tělocvičně, aby dosáhl „řezané“ postavy, jako je David Michelangela.
Žádný strach z Pýchy, vaše máma vám pravděpodobně před lety řekla: „Pýcha předchází pád.

stažený soubor (16)

 
Chamtivost
Jako chtíč a nenasytnost, chamtivost je hříchem touhy. Tato touha je nenasytná snaha o hmotný majetek a moc, kterou může bohatství přinést. Chamtivost má mnoho podob: hromadění majetku, krádeže a loupeže, podvody, chamtivost je jako nekonečný hlad, kdy potřebuješ více, než opravdu potřebuješ, ale nikdy dosáhneš uspokojení. Korálek Chamtivost má svíjející chapadla a ruce pevně svírá hrst dolarů,i  šńůru cenných perel. Na zadní straně, jazyk hladově olizuje žraločí zuby Chamtivosti a neklidné oko hledá svou další kořist. Pro chamtivost, není nikdy dost.
stažený soubor (20)_1